Årsmøte MBKN avd. Oslo

Date
26.02.2024 19:00
Organizers
Avd. Oslo 
EventLocation
Skolestua, Kongsgården Bygdø 

Event Description

Mandag 26. februar 2024, Kl. 19.00 er det årsmøte i avdeling Oslo. Årsmøtet avholdes som tidligere år i skolestua på Bygdø Kongsgård. (Skolestua ligger i besøkstunet. Parkering kan foretas på nedre tun ved fjøset, og det skiltes til Skolestua.) Enkel servering.

Agenda for møtet, styrets årsberetning for avdelingen, avdelingens regnskap og hovedstyrets årsberetning og regnskap vil bli behandlet. Disse dokumentene vil bli sendt medlemmene på e-post.

Møt frem og si din mening om hva du ønsker deg av klubben og hva du kan tenke deg å bidra med!

Mvh

Styret