Alle arrangement

12.11.2019
MB klubben Trondheim,
Styret
25.11.2019
MB Klubben Stavanger,
MBKN avd Stavanger
Bertel O. Steen, Forus
03.12.2019
MB klubben Trondheim,
Styret