Alle arrangement

01.05.2019
MB Klubben Stavanger,
MBKN avd Stavanger
Jærhagen
26.02.2019
MB Klubben Skien,
MBKN-Skiensavd.
Larvik, Holms
25.02.2019
MB Klubben Stavanger,
MBKN avd Stavanger
Gammelbilens venner
29.01.2019
MB Klubben Bergen,
MBKN Bergen
25.02.2019
MB Klubben Oslo
Skolestua, Bygdøy kongsgård
27.04.2019
MB Klubben Skien
Larvik
07.02.2019
MB Klubben Oslo,
MBE/MBKN
Huysmann Karting Oslo
07.09.2019
08.09.2019
MB Klubben Stavanger,
MBKN avd Stavanger
02.02.2019
MB Klubben Oslo
Lillehammer
25.11.2019
MB Klubben Stavanger,
MBKN avd Stavanger
Bertel O. Steen, Forus