Alle arrangement

15.10.2019
MB klubben Trondheim,
Styret
12.11.2019
MB klubben Trondheim,
Styret
07.12.2019
MB klubben Trondheim,
Styret/Arrangementskomiteen
Utleirahallen
25.11.2019
MB Klubben Stavanger,
MBKN avd Stavanger
Bertel O. Steen, Forus
28.10.2019
MB Klubben Stavanger,
MBKN avd Stavanger
Gammelbilens venner
30.09.2019
MB Klubben Stavanger,
MBKN avd Stavanger
Oljemuseet