Alle arrangement

25.11.2019
MB Klubben Stavanger,
MBKN avd Stavanger
Bertel O. Steen, Forus
07.09.2019
08.09.2019
MB Klubben Stavanger,
MBKN avd Stavanger
15.10.2019
MB klubben Trondheim,
Styret
12.11.2019
MB klubben Trondheim,
Styret
03.12.2019
MB klubben Trondheim,
Styret