Stavangeravdelingen

07.09.2019
08.09.2019
MB Klubben Stavanger,
MBKN avd Stavanger
25.11.2019
MB Klubben Stavanger,
MBKN avd Stavanger
Bertel O. Steen, Forus
29.07.2019
MB Klubben Stavanger,
MBKN Stavanger
Gammelbilens venner
28.10.2019
MB Klubben Stavanger,
MBKN avd Stavanger
Gammelbilens venner
19.08.2019
MB Klubben Stavanger,
MBKN Stavanger
Gausel
30.09.2019
MB Klubben Stavanger,
MBKN avd Stavanger
Oljemuseet
31.08.2019
01.09.2019
MB Klubben Stavanger,
MBKN avd Stavanger
Sørmarka Arena