Kraftsamling på Kristi Himmelfartstreffet i Froland

Date
13.05.2021

Event Description

MBKN Agder kraftsamler på treffet og kjører inn samlet for å stå samlet. Vi møtes ved Rykene tremassefabrikk eno 13.05.2021. Husk stol.