Bli medlem

Mercedes-Benz Klubben

Mercedes-Benz Klubben Norge, som ble stiftet i 1977, er Norges eneste merkeklubb for Mercedes-Benz biler som er anerkjent av Daimler AG. Klubben er med sine ca 2000 medlemmer blant landets største merke- klubber. Den er åpen for alle som eier eller er interessert i Mercedes-Benz. Det som bringer oss sammen er interessen for bilmerket Mercedes-Benz. Våre medlemmer kommer fra hele Norge, er i alle aldre og yrkesgrupper.

Vi er organisert med et sentralt styre og lokale avdelinger for tiden i Oslo, Skien, Agder, Stavanger, Bergen og Trondheim. De lokale avdelingene arrangerer møter, garasjetreff, løp og dele-markeder.

Fellesskap
Klubben har en rekke kontaktpersoner som er spesialister på sine bilmodeller og som gir råd og veiledning om vedlikehold og restaurering av disse. Du møter andre medlemmer for å bytte og utveksle både deler og erfaringer om din bil og din interesse.

Arrangementer
«Stjerneløpet» er klubbens årlige hovedsamling og arrangeres vanligvis i juni. Her kommer medlemmene fra hele landet, og ofte også besøkende fra søsterklubber i andre land. Løpet arrangeres av lokalavdelingene og ambulerer derfor rundt om i landet. Deltakelsen varierer mellom 100-200 Mercedes-Benz biler, – og deres eiere og familier.

I tillegg arrangeres månedlige treff av avdelingene, samt egne treff for bestemte modellgrupper som bl.a. rammebiler, ponton, SL-er, S-klasse osv.

Som medlem i Mercedes-Benz Norge får du:

  • Fellesskap med andre som har interesse for alle typer Mercedes-Benz biler og deres forgjengere fra 1886 og til i dag.
  • «Bulletinen», vårt eget magasin som utgis 4 ganger i året med artikler om bl.a. historie, teknikk, medlem- menes biler og reportasjer fra klubbens aktiviteter.
  • Jevnlig informasjon til medlemmene gjennom nettsider, SMS og e-post om klubbens arrangementer og andre relevante nyheter.
  • Mercedes-Benz Classic Magasin, fabrikkens eget klassikermagasin som utkommer 3 ganger i året. Velg selv mellom tysk og engelsk versjon.
  • Tilgang til nyttige nettsider med medlemsmatrikkel og linker til steder der du kan få reservedeler, litteratur og restaureringstiltak. Du får bl.a. tilgang til Daimlers eget delesøkesystem EPC og verksted- informasjonen WIS.
  • Klubben har nær kontakt med Mercedes-Benz Classic i Stuttgart og Bertel O. Steen samt søsterklubber i hele Europa, og vi er medlem av LMK (Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber).
  • Billig forsikring gjennom LMK-forsikringsordningen.
  • Rabattavtaler med bl.a. Bertel O. Steen og andre leverandører til vår hobby.

Hvordan blir jeg medlem?
Medlemskap i Mercedes-Benz Klubben Norge koster kr. 500,- pr. år.

  • Klikk på linken «Innmeldingsskjema i menyen på vestre side».
  • Fyll ut feltene.

Etter at vi har mottatt din henvendelse med ønske om medlemskap på papir sender vi deg en innbetalingsblankett.

Når vi har mottatt din betaling, begynner vi å sende deg medlemsbladene. Du får et medlemskort som gir adgang til de lukkede delene av nettsidene våre og er bevis for klubbens rabatter.

Mercedes-Benz Klubben, Norge
Postboks 2317, N-0201 Solli