Alle arrangement

25.10.2021
MB Klubben Stavanger,
MBKN avd Stavanger
Gammelbilens venner
27.10.2021
MB Klubben Bergen
Lønningsveien 12
10.11.2021
MB Klubben Agder
Fjære grendehus, Grimstad
10.11.2021
MB Klubben Bergen
Kokstaddalen 53
23.11.2021
MB Klubben Bergen
Grendahuset på Våge
29.11.2021
MB Klubben Stavanger,
MBKN avd Stavanger
Bertel O. Steen, Forus
02.12.2021
MB Klubben Agder,
MBKN Agder
Hotell Norge, Lillesand
12.01.2022
MB Klubben Agder,
Sverre Monsen
Fjære grendehus, Grimstad
16.02.2022
MB Klubben Agder,
Sverre Monsen
28.02.2022
MB Klubben Agder,
MBKN
Hotell Norge, Lillesand