Alle arrangement

24.01.2019
MB Klubben Oslo
28.01.2019
MB Klubben Stavanger,
MBKN avd Stavanger
29.01.2019
MB Klubben Skien
Skien
29.01.2019
MB Klubben Bergen,
MBKN Bergen
02.02.2019
MB Klubben Oslo
Lillehammer
07.02.2019
MB Klubben Oslo,
MBE/MBKN
Huysmann Karting Oslo
25.02.2019
MB Klubben Stavanger,
MBKN avd Stavanger
Gammelbilens venner
25.02.2019
MB Klubben Oslo
Skolestua, Bygdøy kongsgård
26.02.2019
MB Klubben Skien,
MBKN-Skiensavd.
Larvik, Holms
25.03.2019
MB Klubben Stavanger,
MBKN avd Stavanger
Stavanger Universitet