Alle arrangement

29.07.2019
MB Klubben Stavanger,
MBKN Stavanger
Gammelbilens venner
10.08.2019
MB klubben Trondheim,
Orkladal Veteranklubb
Glimt Stadion, Langgilan 30, 7310 Gjølme
17.08.2019
MB klubben Trondheim,
Styret/Arrangementskomiteen
Torfinn Bjørnaas' Plass 2, 7332 Løkken Verk
19.08.2019
MB Klubben Stavanger,
MBKN Stavanger
Gausel
31.08.2019
01.09.2019
MB Klubben Stavanger,
MBKN avd Stavanger
Sørmarka Arena
07.09.2019
08.09.2019
MB Klubben Stavanger,
MBKN avd Stavanger
07.09.2019
08.09.2019
MB klubben Trondheim,
Arrangementskomiteen
30.09.2019
MB Klubben Stavanger,
MBKN avd Stavanger
Oljemuseet
15.10.2019
MB klubben Trondheim,
Styret
28.10.2019
MB Klubben Stavanger,
MBKN avd Stavanger
Gammelbilens venner