Alle arrangement

30.09.2019
MB Klubben Stavanger,
MBKN avd Stavanger
Oljemuseet
28.10.2019
MB Klubben Stavanger,
MBKN avd Stavanger
Gammelbilens venner
25.11.2019
MB Klubben Stavanger,
MBKN avd Stavanger
Bertel O. Steen, Forus
15.10.2019
MB klubben Trondheim,
Styret
12.11.2019
MB klubben Trondheim,
Styret
07.12.2019
MB klubben Trondheim,
Styret/Arrangementskomiteen
Utleirahallen